در حال نمایش 22 نتیجه

مانتو شلوار سرنا شانتون کد 597

475.000 تومان

مانتو مدل سانای پارچه شانتون

 • جنس پارچه: شانتون
 • رنگ بندی: 7 رنگ
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 14 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو شلوار دیانا تیتانیک کد 591

698.000 تومان

مانتو شلوار مدل دیانا پارچه تیتانیک

 • جنس پارچه: تیتانیک
 • رنگ بندی: 7 رنگ
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 14 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو مهلا لنین تترون کد 592

398.000 تومان

مانتو مدل مهلا پارچه لنین تترون

 • جنس پارچه: لنین تترون
 • رنگ بندی: 5 رنگ
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 10 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو عروسک تیتانیک کد 588

328.000 تومان

مانتو مدل عروسک پارچه تیتانیک

 • جنس پارچه: تیتانیک
 • رنگ بندی: 6 رنگ
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 6 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو شلوار شکوفه شانتون کد 589

548.000 تومان

مانتو شلوار مدل شکوفه پارچه شانتون

 • جنس پارچه: شانتون
 • رنگ بندی: 4 رنگ
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 8 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو شلوار بابونه سوپر لنین کد 573

675.000 تومان

مانتو شلوار مدل بابونه پارچه سوپر لنین

 • جنس پارچه: سوپر لنین
 • رنگ بندی: 5 رنگ
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 10 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو شلوار سیما سوپر لنین کد 583

580.000 تومان

مانتو شلوار مدل سیما پارچه سوپر لنین

 • جنس پارچه: سوپر لنین
 • رنگ بندی: 6 رنگ
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 12 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو آیسان شانتون دیپلمات کد 587

328.000 تومان

مانتو مدل آیسان پارچه شانتون دیپلمات

 • جنس پارچه: شانتون دیپلمات
 • رنگ بندی: 5 رنگ
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو شلوار دلربا تیتانیک کد 584

698.000 تومان

مانتو شلوار مدل دلربا پارچه تیتانیک

 • جنس پارچه: تیتانیک
 • رنگ بندی: 8 رنگ
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 8 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو شلوار پروا شانتون دیپلمات کد 581

468.000 تومان

مانتو شلوار پروا شانتون دیپلمات

 • جنس پارچه: شانتون دیپلمات
 • رنگ بندی: 5 رنگ
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو شلوار ملودی کراش کد 563

418.000 تومان

مانتو شلوار ملودی پارچه کراش

 • جنس پارچه: کراش
 • رنگ بندی: 5 رنگ
 • سایز بندی: دو سایز
 • تعداد در جین: 10 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو شلوار عسل ساتن پلیسه کد 549

548.000 تومان

مانتو شلوار مدل عسل پارچه ساتن پلیسه

 • جنس پارچه: ساتن پلیسه
 • رنگ بندی:  7 رنگ
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 7 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو نیلوفر مازراتی بامبو کد 526

648.000 تومان

مانتو مدل نیلوفر مازراتی بامبو

 • جنس پارچه: مازراتی بامبو
 • رنگ بندی:7
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 14 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو شلوار سوگند کراش کد 506-2

468.000 تومان

مانتو مدل سوگند پارچه کراش

 • جنس پارچه: کراش
 • رنگ بندی:  6 رنگ
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 6 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو شلوار پناه مازراتی کد 523

548.000 تومان

مانتو شلوار مدل پناه پارچه مازراتی

 • جنس پارچه: مازراتی
 • رنگ بندی:  5 رنگ
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 10 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو شلوار سوگند کراش کد 506

468.000 تومان

مانتو مدل سوگند پارچه کراش

 • جنس پارچه: کراش
 • رنگ بندی:  6 رنگ
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 6 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو شلوار نازیلا بامبو کد 541

675.000 تومان

مانتو  مدل نازیلا پارچه بامبو کد 541

 • جنس پارچه: بامبو
 • رنگ بندی: 4 رنگ
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 4 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

کت شلوار مینیمال بامبو پفکی کد 538

458.000 تومان

کت شلوار مینیمال بامبو پفکی

 • جنس پارچه: بامبو پفکی
 • رنگ بندی:  5 رنگ
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 10 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو شلوار آنیا شانتون کد 503

328.000 تومان

مانتو  شلوار مدل آنیا پارچه شانتون

 • جنس پارچه: شانتون
 • رنگ بندی: 12 رنگ
 • سایز بندی: دو سایز
 • تعداد در جین: 24 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو شلوار ملودی کراش کد 295

468.000 تومان

مانتو شلوار مدل ملودی پارچه کراش

 • جنس پارچه: کراش
 • رنگ بندی: 6 رنگ
 • سایز بندی: دو سایز
 • تعداد در جین: 12 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو شلوار ندا شانتون اسلپ کد 508

348.000 تومان

مانتو ندا شانتون اسلپ

 • جنس پارچه: شانتون اسلپ
 • رنگ بندی:  9 رنگ
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 18 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو شلوار رز کتان 600 گرم

398.000 تومان

ست مدل دلارا پارچه کتان 600 گرم

 • جنس پارچه: کتان 600 گرمی
 • رنگ بندی: 5 رنگ
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

خرید مانتو شلوار عمده زنانه

مانتو جزو محبوب‌ترین نوع پوشاک زنانه در بین بانوان ایرانی است که در محیط‌های بسیار مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. از محیط‌های دوستانه و خانگی تا محیط‌های اداری و رسمی. دلیل استفاده متداول وجود طرح و مدل‌های بسیار متنوعی است که امروزه توسط طراحان و تولید کنندگان فعال در زمینه مد و پوشاک مثل پالیز مانتو است.

مزیت مانتو شلوار عمده

با توجه به محبوبیت روز افزون مانتوها، طلبه خرید مانتو عمده از عمده فروشی نیز بیشتر می‌شود تا این عزیزان بتوانند به راحتی تنوع محصولات پر طرفدار خود را بالا برده و تضمینی برای فروش خود به ارمغان بیاورند. به همین دلیل اکثر تولیدی مانتو زنانه و تولیدی‌های پوشاک زنانه دست به تولید انوع مانتو با طرح‌های بسیار متنوع زنده‌اند.

مانتو شلوار یکی از انواع مانتو است که به آن مانتو ست نیز گفته می‌شود. مانتو شلوار عمده یکی از محصولات پر تقاضا در بین فروشندگان پوشاک زنانه است که این تقاضا در بعضی از روزهای سال مثل ایام نوروز چندین برابر می‌شود. مانتو شلوار عمده یا مانتو ست عمده به محصولاتی گفته می‌شود که از نظر طراحی دارای یک دستی بین مانتو و شلوار است که معمولاً از یک نوع پارچه در دوخت آن استفاده شده است. وجود یک دستی پارچه در مانتو و شلوار یک زیبایی و جلوه بسیار زیبا به لباس می‌دهد که این موضوع بسیار مهم است.

       خرید آنلاین مانتو شلوار عمده از پالیز

مزیت مانتو شلوار عمده

طراحی زیبا در ست مانتو شلوار عمده

اولین مزیت ست مانتو شلوار عمده برای فروش در فروشگاه‌های زنانه، زیبایی و طراحی بسیار زیبای آن است به طوری که این نوع پوشاک به دلیل زیبایی خود، جلو بسیار زیبایی داشته و معمولاً توسط بسیاری از بانوان مورد پذیرش قرار می‌گیرند. همچنین به دلیل یکنواختی در انتخاب پارچه این جلو چندین برابر خواهد شد.

معمولاً در طراحی و دوخت مانتو شلوار عمده از پارچه بسیار با کیفیت استفاده می‌شود تا محصول از نظر مقاومت و طول عمده دارای مدت زمان مناسبی باشد این موضوع محبوبیت مانتو شلوار را چندین برابر می‌کند.

نوع و کیفیت دوخت

مناسب برای افراد سخت پسند

با توجه به یک دست بودن ست مانتو شلوار عمده، این موضوع انتخاب را برای افراد سخت پسند راحت کرده و حتی افرادی که در انتخاب خود دارای شک و تردید هستند نیز می‌توانند به راحتی و با خیالی آسوده محصول مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کنند.

استفاده در محیط‌های مختلف

مانتو شلوار زنانه عمده به گونه‌ای است که معمولاً در مجالس مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد به طوری که از مانتو ست زنانه می‌توان در محیط‌های رسمی و غیر رسمی استفاده کرد. این استفاده عمومی می‌تواند دال بر محبوبیت ست مانتو شلوار عمده باشد.

خرید مانتو شلوار عمده زنانه

نکات کلیدی در خرید مانتو شلوار عمده

در این بخش به بررسی نکات کلیدی که در هنگام خرید عمده ست مانتو شلوار باید به آن دقت کرد می‌پردازیم پس با ما همراه باشید.

طراحی زیبا و خاص

طراحی زیبا و خاص اولین نکته‌ای است که در هنگام خرید مانتو شلوار عمده باید به آن دقت کرد. این نکته بسیار حائز اهمیت است زیرا که اولین چیزی که مشتری را به خود جلب می‌کند، طراحی و مدل مانتو شلوار عمده است که همانند یک قلاب باعث گیر افتادن مشتری می‌شود. با توجه به این که ست مانتو شلوار دارای دو تیکه است، باید توجه ویژه‌ای به مدل شلوار داشت زیرا که این عضو در کنار هم باعث ایجاد جذابیت خواهد شد.

پالیز مانتو مفتخر است اعلام کند که در زمینه تولید و فروش ست مانتو شلوار عمده نیز به شدت موفق عمل کرده و محصولات بسیار متنوع و با طراحی بسیار جذابی را تولید و عرضه می‌کند. با توجه به عقبه پالیز در زمینه فروش مانتو عمده، این تولیدی زمان به حداکثر رسیدن میزان تقاضای ست مانتو شلوار عمده را درک کرده و در زمانی مناسب بهترین و جدیدترین محصولات را تولید و روانه بازار می‌کند.

مناسب برای افراد سخت پسند

جنس پارچه

نوع جنس پارچه دومین معیاری است که مشتری بعد از انتخاب مدل به آن دقت می‌کند. هرچه جنس و نوع پارچه بهتر باشد، در نتیجه میل مشتری به خرید بیشتر خواهد شد. پس در هنگام خرید ست مانتو شلوار عمده باید به نوع چنس پارچه دقت زیادی کرد تا محصولی مناسب و با شانس فروش بالا را خریداری کرد.

پالیز مانتو مثل همیشه در تولید ست مانتو شلوار از بهترین نوع پارچه استفاده می‌کند که این موضوع سبب تولیدی محصولاتی بسیار با کیفیت شده است. پس با خیالی آسوده می‌توان محصولات پالیز مانتو را انتخاب و خریداری کرد.

نوع و کیفیت دوخت

کیفیت دوخت و تمیزی کار سومین معیاری است که مشتری به آن دقت می‌کند، هر چه تمیزی دوخت بهتر باشد، در نتیجه تمایل خرید مشتری بیشتر خواهد شد. تمیزی دوخت در واقع نشان دهنده اصالت محصول و برند تولید کننده است که باید به خوبی جلوگر باشد. از این رو این نکته نیز بسیار مهم است.

پالیز در تولید محصولات خود از جدیدترین تجهیزات دوخت و همچنین از خبره‌ترین دوزندگان بهره می‌برد که این موضوع باعث تولید محصولاتی بسیار با کیفیت و زیبا شده است.

نکات کلیدی در خرید مانتو شلوار عمده

قیمت مناسب ست مانتو شلوار

تیر خلاصی یا گزینه آخر برای انتخاب شدن یک محصول، قیمت محصول است. با توجه به شرایط کنونی، قیمت ست مانتو شلوار یکی از مهم‌ترین معیارهای انتخاب شدن محصول است که می‌تواند تمامی معیارهای گرفته شده در بالا را تحت تاثیر قرار دهد. امروزه قیمت یکی از ارکان مهم انتخاب و خرید محصول است که باید به آن دقت زیادی کرد.

پالیز مانتو در سیاست قیمت گذاری خود به گونه‌ای عمل می‌کند که به حداقل سود بتواند محصول را به دست مشتری برساند. اما نا گفته نماند که پالیز هیچوقت کیفیت را فدای قیمت نکرده و همواره محصولات بسیار با کیفیت را با قیمت بسیار ایده‌آل روانه بازار می‌سازد.

 با توجه به فضای رقابتی امروزی در نظر گفتن این نکات امری ضروری است که می‌تواند تضمین کننده آینده فروش محصول باشد.

استفاده در محیط‌های مختلف

خرید آنلاین مانتو شلوار عمده از پالیز

پالیزسسسس به منظور سهولت در انتخاب و خرید محصولات توسط مشتریان سیستم فروش آنلاین خود را راه اندازی کرده است. مزیت این سیستم فروش سهولت در دسترسی مشتریان به جدیدترین محصولات پالیز است. این قابلیت با حذف فاصله فیزیکی امکان بررسی، مقایسه و خرید محصولات را در کمترین زمان ممکن محیا کرده است. شما عزیزان می‌توانید از طریق بخش خرید آنلاین سایت پالیز در کوتاه ترین زمان ممکن برای خرید محصولات پالیز اقدام کنید.

قیمت مناسب ست مانتو شلوار