در حال نمایش 32 نتیجه

مانتو مرجان بابوس کد 578

475.000 تومان

مانتو مدل مرجان پارچه بابوس

 • جنس پارچه: بابوس
 • رنگ بندی: 6 رنگ
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 6 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو مهشید کراش تک مشکی

368.000 تومان

مانتو سونیا کراش

 • جنس پارچه: کراش
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو آلیس بابوس مشکی کد 326

368.000 تومان

مانتو مدل آلیس پارچه بابوس کد 326

 • جنس پارچه: بابوس
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو آماندا لینن/کراش مشکی کد 232

268.000 تومان

مانتو مدل آماندا پارچه لینن / کراش مشکی کد 232

 • جنس پارچه: لینن + کراش
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو رکسانا لینن مشکی کد 274

238.000 تومان

مانتو مدل رکسانا پارچه لینن مشکی کد 274

 • جنس پارچه: لینن
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 10 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو سونیا کراش کد 326

368.000 تومان

مانتو سونیا کراش

 • جنس پارچه: کراش
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو حوریا کراش کد 325

325.000 تومان

مانتو مدل حوریا پارچه کراش

 • جنس پارچه: کراش
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو جواهر کراش تک مشکی

318.000 تومان

مانتو جواهر کراش

 • جنس پارچه: کراش
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو سلما کراش تک مشکی کد 314

298.000 تومان

مانتو مدل سلما پارچه کراش

 • جنس پارچه: کراش
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو آدرینا آیوا تک مشکی

338.000 تومان

مانتو مدل آدرینا پارچه آیوا

 • جنس پارچه: آیوا
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو مرجان داکرون کراش تک مشکی

338.000 تومان

مانتو مرجان داکرون کراش

 • جنس پارچه: داکرون + کراش
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو پرستو کراش پفکی کد 316

328.000 تومان

مانتو پرستو کراش پفکی

 • جنس پارچه: کراش پفکی
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو پلین داکرون تک مشکی کد 287

368.000 تومان

مانتو پلین داکرون تک رنگ مشکی

 • جنس پارچه: داکرو
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو مهشید کراش تک مشکی

328.000 تومان

مانتو مدل مهشید پارچه کراش

 • جنس پارچه: کراش
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 10 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو رژین داکرون تک مشکی کد 306

368.000 تومان

مانتو مدل رژین پارچه داکرون

 • جنس پارچه: داکرون
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 10 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو آدنا بابوس تک مشکی کد 311

198.000 تومان

مانتو مدل آدنا پارچه بابوس مشکی

 • جنس پارچه: بابوس
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو شلوار بانو کراش تک مشکی کد 312

398.000 تومان

مانتو  شلوار مدل بانو پارچه کراش

 • جنس پارچه: کراش
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: دو سایز
 • تعداد در جین: 10 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو آیلین کراش کد 307

298.000 تومان

مانتو مدل ایلین پارچه کراش

 • جنس پارچه: کراش
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی - 2 مدل خرج کار
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 10 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو شلوار ملودی کراش تک مشکی کد 295

348.000 تومان

مانتو  شلوار مدل ملودی پارچه کراش

 • جنس پارچه: کراش
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: دو سایز
 • تعداد در جین: 10 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو آیلین بابوس

318.000 تومان

مانتو مدل ایلین پارچه بابوس

 • جنس پارچه: بابوس
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی - 2 طرح
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 10 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو آدرینا کراش تک مشکی

298.000 تومان

مانتو مدل آدرینا پارچه کراش

 • جنس پارچه: کراش
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو صنم بابوس تک مشکی

325.000 تومان

مانتو مدل صنم پارچه بابوس

 • جنس پارچه: بابوس
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو ملودی کراش

220.000 تومان

مانتو مدل ملودی پارچه کراش

 • جنس پارچه: کراش
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو شلوار نیلا تک رنگ مشکی کد 289

385.000 تومان

مانتو شلوار نیلا پارچه لینن

 • جنس پارچه: لینن
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 10 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو نادیا لینن تک مشکی کد 293

285.000 تومان

مانتو مدل نادیا پارچه لینن مشکی

 • جنس پارچه: لنین مشکی
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو پلین لینن تک مشکی کد 287

370.000 تومان

مانتو پلین لنین تک رنگ مشکی کد 287

 • جنس پارچه: لنین مشکی
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو رکسانا لینن مشکی کد 274

285.000 تومان

مانتو مدل رکسانا پارچه لینن مشکی کد 274

 • جنس پارچه: لینن
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 10 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو شلوار نفیسه لینن مشکی

458.000 تومان

مانتو شلوار نفیسه پارچه لینن مشکی

 • جنس پارچه: لینن
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 10 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو ارمغان لینن مشکی تک رنگ کد 283

348.000 تومان

مانتو مدل ارمغان پارچه لینن مشکی کد 283

 • جنس پارچه: لینن
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 10 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو ارمغان لینن مشکی کد 283

348.000 تومان

مانتو مدل ارمغان پارچه لینن مشکی کد 283

 • جنس پارچه: لینن مشکی
 • رنگ بندی: 3 طرح
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 6 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو شلوار نفیسه لنین مشکی

458.000 تومان

مانتو شلوار نفیسه پارچه لنین مشکی

 • جنس پارچه: لنین نچرال
 • رنگ بندی: تک رنگ مشکی
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو آذر لنین تک مشکی

348.000 تومان

مانتو مدل آذر پارچه لینن تک مشکی

 • جنس پارچه: لینن
 • رنگ بندی: 5 طرح
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

خرید مانتو محرمی عمده

مانتو عمده محرمی یکی از پر طرفدارترین نوع پوشاک مناسبتی در روزهای سال است که به مناسبت مراسم سوگواری سردار شهیدان بسیار محبوب است. برای مانتو محرمی عمده پر طرفدارترین نوع آن مانتو مشکی است که بسته به روند مد و پوشاک می‌تواند بلند یا کوتاه باشد. اما با توجه به نوع پوشاک اعراب و روزهای عزاداری، معمولاً نوع مانتو مناسب برای روزهای محرم مانتو محرمی بلند عمده است. در ادامه با بررسی روند و شرایط خرید مانتو عمده محرمی با پالیز همراه باشید.

پارچه مانتو عمده محرمی 1403

طراحی مانتو محرمی عمده

به عنوان پوشاک مناسب برای روزهای محرم، معمولاً لباس‌های پوشیده و بلند بهترین نوع پوشش است که می‌تواند به خوبی حجاب را رعایت کرده و نیاز به پوشیدن چادر را مرتفع سازد. معمولاً در طراحی مانتوهای محرمی از عبا و لباس‌های عربی ایده گرفته می‌شود که این موضوع سبب طراحی پوشاک و مانتو بلند و سراسر مشکی می‌شود. در مورد نوع دیزاین و طراحی مانتوهای محرمی عمده معمولاً از خرج کارهای بسیار ظریف و با طیف رنگی طلایی و قرمز استفاده می‌شود که در کنار رنگ مشکی و رنگ‌های تیره می‌تواند جلوه بسیار زیبایی را داشته باشد.

لازم به ذکر است که طراحاهان تولیدی پالیز، در طراحی مانتو محرمی عمده از بهترین نوع پوشاک و مدل‌ها الهام گرفته و سعی در طراحی یک پوشاک زیبا و درخور ایام سوگواری سیدالشهدا دارند. به همین دلیل انتخاب و خرید مدل‌های مانتو عمده محرمی از تولیدی پالیز می‌تواند یک فروش مناسب را دربر داشته باشد.

خرید عمده مانتو عمده محرمی

جنس پارچه مانتو عمده محرمی

یکی از ویژگی‌های مهم مانتو محرمی عمده جنس پارچه آن است. با توجه به این که این چندسال اخیر ماه محرم و دهه سوگواری محرم در فصول گرم سال قرار گرفته است، انتخاب جنس و نوع پارچه مانتو عمده محرمی بسیار حائز اهمیت شده است. به همین دلیل تولیدی‌های پوشاک زنانه معمولاً از پارچه‌های خنک و با میزان جذب عرق بالا استفاده می‌کنند. از جمله بهترین نوع پارچه برای تولید مانتو عمده محرمی، موارد زیر است:

شماره اسم پارچه
1 لینن
2 بابوس
3 مازراتی

معمولاً موارد بالا از پر طرفدارترین نوع پارچه برای تولید مانتو محرمی عمده است که امروزه توسط بسیاری از تولیدی‌ها برای تولید مانتو محرمی زنانه عمده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خرید عمده مانتو محرمی

ویژگی‌های مانتو محرمی عمده

مانند هر محصول و پوشاکی، مانتو محرمی نیز دارای ویژگی‌های مشخصی است که وجود این ویژگی‌ها می‌تواند به بالاتر رفتن کیفیت و بالا رفتن احتمال فروش آن کمک کند. در این این بخش به بررسی این ویژگی‌ها می‌پردازیم.

مدل

مدل مانتو عمده اولین چیزی است که مشتری در هنگام انتخاب مدل و خرید به آن توجه می‌کند. در واقع مدل محصول قلابی است که می‌تواند مشتری را به خود جذب کند. از این رو انتخاب مانتو عمده محرمی با مدل مناسب بسیار مهم است و می‌تواند تضمین کننده فروش فوق العاده‌ای باشد. البته باید در نظر داشت که با توجه به مدت زمان کوتاه دهه محرم، مانتو محرمی باید به گونه‌ای طراحی شود که در بقیه روزهای سال نیز مورد استفاده قرار گیرد.

پالیز مانتو دارای طراحان بسیار خبره است که همواره جدیدترین نوع پوشاک با طرح‌های بسیار زیبایی را طراحی می‌کنند تا مشتریان عزیز پالیز بتوانند به راحتی و با خیالی آسوده خرید خود را انجام دهند.

نوع دوخت

نوع دوخت و تمیزی دوخت از دیگر عوامل تاثیر  گذار روی میزان فروش محصول است که باید به صورت جدی به آن توجه کرد. دومی چیزی که مشتری بعد از انتخاب مدل به آن توجه می‌کند نوع و تمیزی دوخت است که هرچه کیفیت بهتری داشته باشد، در نتیجه شانس خریداری شدن آن نیز بیشتر خواهد بود.

پالیز مانتو با داشتن کادر مجرب تولید و استفاده از جدیدترین لوازم و دستگاه‌ها برای تولید و دوخت محصولات، همواره محصولاتی با کیفیت دوخت و تولید بسیار بالایی را تولید و روانه بازار می‌سازد.

جنس پارچه

از دیگر مواردی که در هنگام تولید و عرضه مانتو باید به آن توجه کرد جنس پارچه آن است که می‌تواند روی فروش تاثیر داشته باشد. شما به عنوان عرضه کننده پوشاک زنانه باید به جنس پارچه توجه کنید تا بتوانید با خیالی آسوده تضمین فروش محصولات خود را در خاطر داشته باشید.

پالیز مانتو برای تولید مانتو عمده محرمی از بهترین و مناسب‌ترین نوع پارچه استفاده می‌کند که این موضوع می‌تواند تضمین کننده فروش فوق‌العاده باشد.

عمده فروشی مانتو محرمی

قیمت مانتو عمده محرمی

قیمت مانتو عمده محرمی به عوامل مختلفی از جمله موارد زیر بستگی دارد که هرچه این موارد بیشتر و بهتر باشد، در نتیجه محصول قیمت بالاتری خواهد داشت.

 1. کیفیت دوخت
 2. برند تولیدی
 3. جنس پارچه
 4. نوع طراحی

قیمت مانتو عمده محرمی

خرید مانتو محرمی عمده از پالیز مانتو

پالیز مانتو انواع مانتو عمده محرمی را تولید و روانه بازار می‌سازد. مزیت محصولات تولید شده توسط پالیز، کیفیت بسیار بالای محصولات پالیز در کنار مدل‌های بسیار جذاب آن است. همچنین قیمت محصولات محرمی پالیز بسیار مناسب است که این موضوع باعث پایین آمدن قیمت نهایی محصول و در نتیجه ایجاد حجم فروش بالا برای فروشگاه‌ها و بوتیک داران خواهد شد.

شما عزیزان برای خرید مانتو عمده محرمی می‌توانید از طریق سایت پالیز اقدام کنید تا جدیدترینمحصولات را در کمترین زمان در اختیار داشته باشید.

مانتو محرمی 1403