در حال نمایش 30 نتیجه

مانتو آوازه کتان (ترکیبی با سنتی) کد 446

458.000 تومان

مانتو مدل آوازه پارچه کتان (ترکیبی با سنتی)

 • جنس پارچه: کتان 450 گرم + سنتی
 • رنگ بندی: 8 رنگ
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 8 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو روسا فوتر کد 473

458.000 تومان

مانتو مدل روسا پارچه فوتر کد 473

 • جنس پارچه: فوتر
 • رنگ بندی: 2 رنگ
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 4 عدد

راه ارتباطی:

نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو نسترن فوتر کد 465

275.000 تومان

مانتو مدل نسترن پارچه فوتر کد 465

 • جنس پارچه: فوتر
 • رنگ بندی: 3 رنگ
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 6 عدد

راه ارتباطی:

نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو ترانه شنل کد 425 سری 2

298.000 تومان

مانتو مدل ترانه پارچه شنل کد 425

 • جنس پارچه: شنل
 • رنگ بندی: 3 رنگ
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 6 عدد

راه ارتباطی:

نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

لانگ فوتر کد 467

398.000 تومان

لانگ پارچه بازل کد 467

 • جنس پارچه: فوتر
 • رنگ بندی:  3 رنگ
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 3 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو پروانه شنل کد 457

298.000 تومان

مانتو مدل پروانه پارچه شنل کد 457

 • جنس پارچه: شنل
 • رنگ بندی: 4 رنگ
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 4 عدد

راه ارتباطی:

نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

لانگ بازل کد 456

428.000 تومان

لانگ پارچه بازل کد 456

 • جنس پارچه: بازل
 • رنگ بندی: 5 رنگ
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

لانگ روناک کد 444

468.000 تومان

لانگ پارچه روناک کد 444

 • جنس پارچه: روناک
 • رنگ بندی: 5 رنگ
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 5 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو آوازه سنتی کد 446

368.000 تومان

مانتو مدل آوازه پارچه کتان کد 446

 • جنس پارچه: کتان 450 گرم
 • رنگ بندی: 8 رنگ
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 8 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود! نکته2: به دلیل حجم سفارشات ثبت سفارش به شکل پیش فاکتور می‌باشد.

مانتو نسترن چهارخونه پشمی کد 441

298.000 تومان

مانتو مدل نسترن پارچه چهارخونه پشمی کد 441

 • جنس پارچه: چهارخونه پشمی
 • رنگ بندی: 10 رنگ
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 20 عدد

راه ارتباطی:

نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو پروانه چهارخونه پشمی کد 126

318.000 تومان

مانتو مدل پروانه پارچه چهارخونه پشمی کد 126

 • جنس پارچه: چهارخونه پشمی
 • رنگ بندی: 10 رنگ
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 10 عدد

راه ارتباطی:

نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو پروانه کد 126

318.000 تومان

مانتو مدل پروانه پارچه چهارخونه پشمی کد 126

 • جنس پارچه: چهارخونه پشمی
 • رنگ بندی: 14 رنگ
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 14 عدد

راه ارتباطی:

نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو لاله ریما کد 391

268.000 تومان

مانتو مدل لاله پارچه ریما کد 391

 • جنس پارچه: ریما
 • رنگ بندی: 7 رنگ
 • سایز بندی:  2 سایز
 • تعداد در جین: 14 عددی
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو رامش داکرون کد 344

218.000 تومان

مانتو مدل رامش داکرون کد 344

 • جنس پارچه: داکرون
 • رنگ بندی: 6 رنگ
 • سایز بندی:  فری سایز
 • تعداد در جین: 6 عددی
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو شلوار ثنا کد 439

298.000 تومان

مانتو شلوار مدل ثنا پارچه اسکودا کد 439

 • جنس پارچه: اسکودا
 • رنگ بندی: 7 رنگ
 • سایز بندی:  فری سایز
 • تعداد در جین: 14 عددی
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو دلانا کد 430

258.000 تومان

مانتو مدل دلانا پارچه داکرون کد 430

 • جنس پارچه: داکرون
 • رنگ بندی: 7 رنگ
 • سایز بندی:  فری سایز
 • تعداد در جین: 18 عددی
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو تلما کد 187

508.000 تومان

مانتو مدل تلما پارچه مازراتی و کرسپو کد 187

 • جنس پارچه: مازراتی + کرسپو
 • رنگ بندی: 7 رنگ
 • سایز بندی:  2 سایز
 • تعداد در جین: 14 عددی
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو لاله کد 179

248.000 تومان

مانتو مدل لاله پارچه کرسپو کد 179

 • جنس پارچه: کرسپو
 • رنگ بندی: 6 رنگ
 • سایز بندی:  2 سایز
 • تعداد در جین: 14 عددی
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو رامش کد 434

228.000 تومان

مانتو مدل رامش پارچه داکرون کد 434

 • جنس پارچه: کتان لمه
 • رنگ بندی: 7 رنگ
 • سایز بندی:  فری سایز
 • تعداد در جین: 18 عددی
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو ثنا چهارخونه

308.000 تومان

مانتو مدل ثنا پارچه چهارخونه

 • جنس پارچه: چهارخونه لنین
 • رنگ بندی: 13 رنگ
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 13 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو چهار خونه کد 1001

250.000 تومان

مانتو مدل پاییز پارچه چهارخونه کد

 • جنس پارچه: چهارخونه پشمی
 • رنگ بندی: 4 رنگ
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 4 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو روشنا کد 421

324.000 تومان

مانتو مدل روشنا پارچه چهارخونه کد 421

 • جنس پارچه: چهارخونه پشمی
 • رنگ بندی: 4 رنگ
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 4 عدد
نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو ویدا طرح 3 کد 136

278.000 تومان

مانتو مدل ویدا پارچه چهارخونه پشمی طرح 3

 • جنس پارچه: چهارخونه پشمی
 • رنگ بندی: 4 رنگ
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 8 عدد

راه ارتباطی:

نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو خرسی

315.000 تومان

مانتو خرسی پارچه چهارخونه پشمی

 • جنس پارچه: چهارخونه پشمی
 • رنگ بندی: 4 رنگ
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 8 عدد

راه ارتباطی:

نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

کت روناک با آستر کد 129

361.000 تومان

کت مدل روناک با آستر پارچه چهارخونه شنلی کد 129

 • جنس پارچه: چهارخونه شنلی
 • رنگ بندی: 12 رنگ
 • تعداد در جین: 24 عدد
 • سایز بندی: 2 سایز

راه ارتباطی:

نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

شکت چهارخونه

298.000 تومان

شکت پارچه چهارخونه پشمی

 • جنس پارچه: چهارخونه پشمی
 • رنگ بندی: 6 رنگ
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 12 عدد

راه ارتباطی:

نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو کلاه دار چهارخونه کد 1001

343.000 تومان

مانتو کلاه دار پارچه چهارخونه کد 1001

 • جنس پارچه: چهارخونه پشمی
 • رنگ بندی: 7 رنگ
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 8 عدد

راه ارتباطی:

نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو ویدا طرح 2

298.000 تومان

مانتو مدل ویدا پارچه چهارخونه پشمی طرح 2

 • جنس پارچه: چهارخونه پشمی
 • رنگ بندی: 3 رنگ
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 6 عدد

راه ارتباطی:

نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو ویدا طرح 1

298.000 تومان

مانتو مدل ویدا پارچه چهارخونه پشمی طرح 1

 • جنس پارچه: چهارخونه پشمی
 • رنگ بندی: 3 رنگ
 • سایز بندی: 2 سایز
 • تعداد در جین: 6 عدد

راه ارتباطی:

نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

مانتو پروانه کد 126

324.000 تومان

مانتو مدل پروانه پارچه چهارخونه موهر کد 126

 • جنس پارچه: چهارخونه موهر
 • رنگ بندی: 6 رنگ
 • سایز بندی: فری سایز
 • تعداد در جین: 8 عدد

راه ارتباطی:

نکته: قبل از ثبت سفارش موجودی استعلام گرفته شود!

خرید مانتو چهارخونه عمده

خرید مانتو چهارخونه عمده، یک خرید ایده‌آل برای فروش فوق العاده!

مانتو عمده چهارخونه یا مانتو عمده چهارخانه یکی از مدل مانتو‌های بسیار پر طرفدار و بسیار جذاب برای بانوان است که به دلیل داشتن تن خور و سادگی در ست کردن با استایل‌های مختلف ، توانسته به خوبی در دل خانم‌ها جای باز کند.

امروزه مدل‌های بسیار مختلفی برای خرید مانتو چهارخونه عمده وجود دارد که بسته به سلیقه شخصی و همچنین شرایط محیط قابل سفارش و خرید است.

با توجه به محبوبیت مانتو چهارخونه عمده در بین افراد ، تولیدی‌های زیادی از جمله تولیدی مانتو عمده پالیز مانتو ، اقدام به تولید انواع مانتو چهارخونه عمده کرده است. پالیزمانتو به عنوان بزرگترین تولیدی مانتو چهارخونه در غرب استان تهران ، انواع مختلف مانتو زنانه چهارخونه را تولید و روانه بازار کرده است.

یکی از دغدغه‌های اصلی فروشندگان پوشاک زنانه ، استرس در روند فروش محصول است. تولیدی مانتو پالیز به عنوان یک تولیدی پوشاک زنانه با تجربه و با سابقه ، این استرس را به خوبی درک کرده و در جهت کم کردن این استرس حرکت می‌کند.

در این بخش ، به نکاتی که در حین خرید مانتو چهارخونه عمده باید به آن دقت شود می‌پردازیم. تا خریداران مانتو عمده چهارخونه بتوانند به راحتی خرید خود را انجام دهند.

نکات مهم در حین خرید مانتو چهارخونه عمده

در این بخش به معرفی نکات مهم در هنگام خرید مانتو چهارخونه عمده می‌پردازیم تا استرس و ریسک فروش مانتو چهارخونه عمده را به حداقل برسانیم.

مدل و طرح مانتو چهارخونه زنانه عمده

اولین چیزی که مشتری پشت ویترین می‌بیند چیست؟

قطعا ، مدل محصول اولین چیزی است که باید چشم مخاطب را به خود جلب کند. و باعث جلب توجه وی شود. از طرفی مدل‌های روز و به روز می‌تواند گزینه بسیار مناسبی برای جذب مخاطب باشد. به همین دلیل توج به مدا مانتو چهارخونه عمده زنانه بسیار مهم است.

انتخاب یک مدل بسیار مناسب و خرید مانتو چهارخونه زنانه از تولیدی با کیفیت و با سابقه می‌تواند تضمین کننده یک فروش استثنایی و بسیار مناسب باشد.

پالیز مانتو به عنوان یکی از تولیدی‌های بسیار با سابقه مدل‌های بسیار متنوع را مطابق با مدل‌های روز دنیا تهیه و تولید کرده تا بتواند یک فروش فوق‌العاده را برای مشتریان خود به ارمغان آورد.

مانتو چهارخونه-پالیز مانتو (1)-min

جنس مانتو چهارخانه عمده

دومین چیزی که می‌تواند روی خرید محصول اثر گذار باشد ، جنس محصول است که هر چه باکیفیت تر باشد ، قطعا میل خریدار به خرید را بیشتر خواهد کرد.

همچنین انتخاب جنس پارچه مناسب برای مدل محصول بسیار حساس و مهم بوده و طراحان پالیز معتقد هستند که پارچه و جنس آن تاثیر مستقیمی روی ظاهر محصول خواهد داشت.

به همین دلیل تولیدی مانتو چهارخونه عمده زنانه پالیز در انتخاب جنس پارچه و نوع پارچه دقت بسیار زیادی را به خرج می‌دهد. تا بهترین جنس پارچه را برای محصول انتخاب کنند.

کیفیت دوخت مانتو چهارخونه عمده زنانه

سومین چیزی که می‌تواند روی تصمیم خریدار اثر گذار باشد ، کیفیت تولید و کیفیت دوخت محصول است. هرچه کیفیت تولید محصول بیشتر باشد، قاعدتا خریدار به خرید محصول راغب تر و مشتاق تر خواهد بود.

تولیدی پالیز مانتو در تولید محصولات خود از جدید‌ترین و بهترین دستگاه‌های تولیدی مانتو چهارخونه عمده زنانه استفاده می‌کند. که این امر سبب بالا رفتن کیفیت محصولات تولید شده توسط این واحد است.

همچنین پالیز به منظور بالا بردن کیفیت دوخت محصولات خود ، از خبره ترین طراحان و دوزندگان کمک گرفته و با آن‌ها همکاری می‌کند. این موضوع سبب بالا رفتن کیفیت دوخت محصولات پالیز شده است.

قیمت مانتو چهارخونه در عمده فروشی-پالیز مانتو (12)-min

قیمت مانتو چهارخونه عمده

تیر خلاصی در حین خرید محصول توسط مشتری، قیمت مناسب محصول است که می‌تواند به صورت مستقیم روی خرید محصول اثر گذار باشد. به همین دلیل اکثر خریداران و فروشندگان پوشاک زنانه به فکر استعلام قیمت مانتو چهارخونه عمده و خرید آن از تولیدی هستند. تا قیمت محصولات را تا حد امکان پایین نگه دارند.

پالیز مانتو این دغدغه فکری فروشندگان را نیز به خوبی درک کرده و همواره سعی کرده است قیمت محصولات خود را پایین نگه دارد. این قیمت مناسب و پاییز در عین بالا نگهداشتن کیفیت حرفه و تخصص پالیز مانتو است.

خرید مانتو چهارخونه از تولیدی -پالیز مانتو (17)-min

چرا خرید اینترنتی مانتو چهارخونه عمده از پالیز

یکی از مشکلاتی که اکثر خریداران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکل در بررسی ، انتخاب و خرید محصول است. معمولا شلوغی بازار و تنوع بسیار زیاد محصول موقعیت مناسبی را برای خرید ماانتو چهارخونه عمده ایجاد نخواهد کرد. و باعث سر درگمی خواهد شد. به همین دلیل به دنبال راه حل ایده‌آلی برای خرید هستند.

خرید اینترنتی مانتو چهارخونه عمده جزو بهترین راه حل‌ها برای انتخاب و خرید محصول خواهد بود. زیرا امکان خرید بسیار مناسبی را برای خریداران این دسته از محصولات ایجاد می‌کند.

مزیت خرید اینترنتی مانتو عمده چهارخونه از پالیز

نقد و بررسی مناسب

در پالیزمانتو ، محصولات به صورت کامل نقد و بررسی شده و می‌توان اطلاعات کاملی از محصول را در دست داشت که این امر سبب سهولت در انتخاب و خرید محصول خواهد شد.

قیمت مانتو چهارخونه-پالیز مانتو (7)-min

عکس واقعی محصول

همچنین پالیز مانتو برای راحتی انتخاب ، از عکس‎های واقعی از محصول استفاده کرده تا شرایط انتخاب را برای خریدازان ایجاد کند. استفاده از عکس رئال از محصولات کمک بسیار بزرگی به انتخاب و خرید اینترنتی مانتو عمده چهارخونه از راه دور و غیر حظوری است.

خرید مانتو چهارخونه از تولیدی-پالیز مانتو (9)-min

مشاوره در انتخاب مدل

از دیگر مواردی که تولید پالیزمانتو به آن توجه زیادی می‌کند. مشاوره در حین فروش محصول است. به طوری که همواره مشاوران فروش مستعد  و با تجربه را برای ارائه خدمات و مشاوره آماده ساخته تا مشتریان عزیز بتوانند به راحتی سفارش خود را ثبت کنند.

خرید مانتو چهارخونه عمده از پالیز

پالیزمانتو به عنوان تولیدی مانتو چهارخونه عمده زنانه انواع مانتو چهارخونه را با بهترین کیفیت و قیمت بسیار مناسب تهیه و تولید کرده و با بهترین کیفیت روانه بازار می‌سازد.

خریدارانی که به دنبال خرید مانتو چهارخونه عمده از تولیدی هستند. خرید از پالیزمانتو می‌تواند یک گزینه بسیار مناسب برای خرید انواع مانتو عمده باشد. زیرا همان طور که گفته شد ، پالیزمانتو تمامی نکاتی که باید یک محصول برای خرید داشته باشد را دانسته و به خوبی این نکات را در محصولات خود و همچنین خدمات خود رعایت می‌کند.

خرید مانتو چهارخونه از عمده فروشی -پالیز مانتو (10)-min